BIO

Chcete vědět, proč se Hana Čepová věnuje marketingovému a jinému odbornému poradenství? Proč mentoringu a koučingu? Jaké má odborné znalosti a zkušenosti?

Níže najdete to nejpodstatnější z mého CV 🙂

Vzdělání
dokončené 100%

Magisterské na VŠFS, titul Ing.,

 • obor: Marketingová komunikace
 •  diplomové práce na téma „Teorie redistribučních systémů v marketingu“, vedoucí práce doc. Radim Valenčík, CSc.
 • Ke stažení: DP_HCepova_final

Bakalářské na VŠMIE, titul Bc.

 • obor: Manažerská ekonomika
 • bakalářská práce na téma: „Využití Event Managementu v oblasti ICT“, vedoucí práce Ing. Václav Stříteský
Praxe:
výběr 98%

Nezisková organizace Právě teď! o.p.s. byla založena v roce v lednu 2013 Hanou Čepovou a Ivetou Luxovou.  Za cíl si dala změnu vnímání pohledu na stáří a stárnutí.

Od roku 2016 se Hana Čepová zapojila do aktivní činnosti organizuje, kde má na starosti mj. marketingovou komunikaci*, komunikaci s potenciálními partnery organizace, psaní grantů, ale i lektorskou činnost.

V rámci lektorské činnosti se věnuje zejména tématům „Bezpečný pohyb na Internetu„, „Informace a dezinformace„, „Počítačová gramotnost a bezpečnost„.

* Pod jejím vedením dosáhla organizace významných úspěchů a ocenění, z nichž nejvýznamnějším je získání České ceny z PR za rok 2017 v kategorii Státní správa, veřejný a neziskový sektor a nominaci a hlavní cenu (TOP 6 kampaní).

Agentura pro event management a reklamu, 6 stálých zaměstnanců, mezi nejvýznamnější klienty patřily společnosti: Dell, Intel, Microsoft, FedEx, Marley, Centrum.cz

Pro tyto klienty agentura zajišťovala tzv. full servis (např. tisky, dárky, organizaci events atp.) vč. plánovaní a správu budgetů.

Jako ředitelka jsem řídila chod celé agentury, personální záležitosti, řízení financí atp.

V posledních letech jsem měla na starost správu budgetů hlavních klientů (v řádu desítek mil. Kč), zásadní podíl na kreativních výstupech agentury a komunikaci atp.

Agenturu jsem v červnu 2016 prodala.

Lektorská činnost (převážně pro seniory)

 • finanční gramotnost 
 • bezpečnost
 • počítačové dovednosti

Koučing a mentoring

Organizování a vedení lekcí Nordic Walkingu

Vedení workshopů

Pro dánského výrobce produktu Imedeen, spol. Ferrosan jsem od roku 1996 zajišťovala:

 • uvedení jednotlivých produktů na trh
 • marketingovou komunikaci
 • komunikaci s tváří produktu, populární slovenskou herečkou  Zdenou Studenkovou
 • vedení promo a prodejního teamu
 • komunikace s výrobcem
Ostatní
výběr 95%

Certifikovaný kouč a mentor EMCC

 • koučovací praxe (odkoučováno min. 30 klientů a více než 70 hodin)
 • praxe v mentoringu
  • v rámci (vlastní) firmy
  • veřejný mentoring např. na akci Equal Pay Day

Výroba webových stránek viz reference

 • Návrh obsahu webové prezentace – analýza (stávající prezentace, cílů prezentace, cílové skupiny atp.)
 • copywriting
 • základní nastavení SEO pro vyhledávače